top of page

The Full Story

is About You!

Je hebt op deze pagina geklikt omdat je wilt veranderen en verbeteren, gefeliciteerd! 

één op één coaching

Een coachingssessie begint met het vast stellen van de coachvraag. Ik ben een voorstander van het combineren van een mentale, emotionele en fysieke benadering. 

Je laten coachen betekend dat je zelf in beweging komt. Ik zet in op ervaren, leren en doen!

Alleen dan kom je tot ontwikkeling. 

Een coachsessie duurt minimaal een uur en maximaal anderhalf uur.

Meestal is 1 keer in de 2 weken een goede regelmaat. Dan is er tijd en ruimte waarin hetgeen in de sessies besproken is kan doorwerken en je dit in de praktijk kan toepassen. 

Elk traject is een persoonlijk traject. Het aantal sessies hangt af van de coachvraag. 

Prijs

De prijs is per sessie € 70,-

Vul het onderstaande contactformulier in of bel of app.

naar het onderstaande telefoonnummer.

Keyboard and Mouse
bottom of page