top of page

Privacyverklaring coachonthenet.com

Algemeen

Coachonthenet.com, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Coachonthenet.com behandelt persoonsgegevens van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De gegevens die Coachonthenet.com verzamelt worden gebruikt voor het mogen aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met betrekking tot onze diensten, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het onderhouden van contact, om u op een goede manier van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen waar Coachonthenet.com aan moet voldoen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de volgende gegevens: uw naam, organisatie, functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij respecteren de privacy van onze opdrachtgevers. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) stelt. Coachonthenet.com gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. 

De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 13 april 2021

 

Gebruik van persoonsgegevens

De gegevens die u heeft ingevuld via onze website, gebruiken wij om te reageren op uw vraag, verzoek of opdracht. De gegevens komen terecht bij Coachonthenet.com. In voornoemd geval worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen en om met u in contact te komen en te blijven.

Grondslag

Coachonthenet.com verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: uw toestemming ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld bij de verlening van onze diensten); om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Ons belang is bijvoorbeeld om de website te verbeteren door erachter te komen welke informatie het meest relevant is voor bezoekers.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • IP-adres

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

  • Internetbrowser en apparaat type

  • Bankrekeningnummer

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Coachonthenet.com hanteert een termijn van twee jaar na de het laatste contact, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Coachonthenet.com zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen en proberen wij er samen met u uit te komen.

Gebruik van Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

 

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Links

Op de website van Coachonthenet.com staan links naar websites van andere organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Coachonthenet.com is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd.

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen hebben we verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

 

Websites en Diensten van derden

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden kan Coachonthenet.com wel gebruik maken van derden die diensten aan ons verlenen. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de veiligheid van uw persoonsgegevens geborgd is.

Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Persoonlijke informatie zal niet aan derden worden verstrekt in het kader van direct marketing doeleinden.

Wijziging Privacy Statement

Coachonthenet.com behoudt zich het recht om dit Privacy Policy te wijzigen. Dit Privacy Statement is online beschikbaar voor inzage.

bottom of page